Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta.


przechodnie-zachowują-ę-tak-jakby-ulice-należały-do-nich-kierowcy-natomiast-zachowują-ę-tak-jakby-do-nich-należały-auta
jacques tatiprzechodniezachowująsiętakjakbyulicenależałydonichkierowcynatomiastnichautaprzechodnie zachowujązachowują sięsię takjakby uliceulice należałynależały dodo nichkierowcy natomiastnatomiast zachowujązachowują sięsię takjakby dodo nichnich należałynależały autaprzechodnie zachowują sięzachowują się takjakby ulice należałyulice należały donależały do nichkierowcy natomiast zachowująnatomiast zachowują sięzachowują się takjakby do nichdo nich należałynich należały autaprzechodnie zachowują się takjakby ulice należały doulice należały do nichkierowcy natomiast zachowują sięnatomiast zachowują się takjakby do nich należałydo nich należały autajakby ulice należały do nichkierowcy natomiast zachowują się takjakby do nich należały auta

Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa.Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.