Przechodzi pociąg dnia i w końcu widzimy na ostatnim wagonie czerwoną latarnię zachodu.


przechodzi-pociąg-dnia-i-w-końcu-widzimy-na-ostatnim-wagonie-czerwoną-latarnię-zachodu
anonimprzechodzipociągdniakońcuwidzimynaostatnimwagonieczerwonąlatarnięzachoduprzechodzi pociągpociąg dniadnia iw końcukońcu widzimywidzimy nana ostatnimostatnim wagoniewagonie czerwonączerwoną latarnięlatarnię zachoduprzechodzi pociąg dniapociąg dnia idnia i wi w końcuw końcu widzimykońcu widzimy nawidzimy na ostatnimna ostatnim wagonieostatnim wagonie czerwonąwagonie czerwoną latarnięczerwoną latarnię zachoduprzechodzi pociąg dnia ipociąg dnia i wdnia i w końcui w końcu widzimyw końcu widzimy nakońcu widzimy na ostatnimwidzimy na ostatnim wagoniena ostatnim wagonie czerwonąostatnim wagonie czerwoną latarnięwagonie czerwoną latarnię zachoduprzechodzi pociąg dnia i wpociąg dnia i w końcudnia i w końcu widzimyi w końcu widzimy naw końcu widzimy na ostatnimkońcu widzimy na ostatnim wagoniewidzimy na ostatnim wagonie czerwonąna ostatnim wagonie czerwoną latarnięostatnim wagonie czerwoną latarnię zachodu

Pociąg do alkoholu tym różni się od pociągu do kobiety, że z biegiem lat przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin
pociąg-do-alkoholu-tym-róż-ę-od-pociągu-do-kobiety-że-z-biegiem-lat-przechodzi-w-stan-chroniczny
Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami. -William Wharton
naprawdę-widzimy-więcej-ż-istnieje-w-rzeczywistoś-widzimy-poprzez-nasze-uczucia-a-nie-tylko-oczami
Pięść jest ostatnim argumentem korony; pięść będzie ostatnim argumentem ludu. -Karol Marks
pięść-jest-ostatnim-argumentem-korony-pięść-będzie-ostatnim-argumentem-ludu