Przeciętny gust to większa klęska niż zupełny brak gustu.


przeciętny-gust-to-większa-klęska-ż-zupełny-brak-gustu
borys pasternakprzeciętnygusttowiększaklęskaniżzupełnybrakgustuprzeciętny gustwiększa klęskaklęska niżniż zupełnyzupełny brakbrak gustugust to większawiększa klęska niżklęska niż zupełnyniż zupełny brakzupełny brak gustuprzeciętny gust to większagust to większa klęskawiększa klęska niż zupełnyklęska niż zupełny brakniż zupełny brak gustuprzeciętny gust to większa klęskagust to większa klęska niżwiększa klęska niż zupełny brakklęska niż zupełny brak gustu

Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału.Największy bodaj urok włóczęgowskiego życia stanowi zupełny brak monotonii.Bierność i brak wszelkich pożądań stanowią większą przeszkodę do postępu niż najfałszywsze skierowanie energii.Bier­ność i brak wszel­kich pożądań sta­nowią większą przeszkodę do postępu niż naj­fałszyw­sze skiero­wanie energii.Przeciętny Brytyjczyk lubi seks, lecz woli myśleć o seksie, niż go uprawiać.Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani.