Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.


przeciwieństwem-prawdy-płytkiej-jest-fałsz-przeciwieństwem-prawdy-głębokiej-może-być-inna-głęboka-prawda
albert einsteinprzeciwieństwemprawdypłytkiejjestfałszprzeciwieństwemgłębokiejmożebyćinnagłębokaprawdaprzeciwieństwem prawdyprawdy płytkiejpłytkiej jestjest fałszprzeciwieństwem prawdyprawdy głębokiejgłębokiej możemoże byćbyć innainna głębokagłęboka prawdaprzeciwieństwem prawdy płytkiejprawdy płytkiej jestpłytkiej jest fałszprzeciwieństwem prawdy głębokiejprawdy głębokiej możegłębokiej może byćmoże być innabyć inna głębokainna głęboka prawdaprzeciwieństwem prawdy płytkiej jestprawdy płytkiej jest fałszprzeciwieństwem prawdy głębokiej możeprawdy głębokiej może byćgłębokiej może być innamoże być inna głębokabyć inna głęboka prawdaprzeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałszprzeciwieństwem prawdy głębokiej może byćprawdy głębokiej może być innagłębokiej może być inna głębokamoże być inna głęboka prawda

Przestańcie nazywać błędem to, co jest przeciwieństwem waszej prawdy, a prawdą to, co jest przeciwieństwem błędu.Przeciwieństwem mówienia nie jest słuchanie, przeciwieństwem mówienia jest czekanie.Ro­zum może fałsz oczy­wis­ty pod­nieść do god­ności prawdy.Propaganda jest przeciwieństwem artylerii: im lżejsza, tym dalej niesie.Prawdy nie ma i to jest prawda.