Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość.


przeciwko-chytrym-najlepszą-bronią-jest-otwartość
konfucjuszprzeciwkochytrymnajlepsząbroniąjestotwartośćprzeciwko chytrymchytrym najlepsząnajlepszą broniąbronią jestjest otwartośćprzeciwko chytrym najlepsząchytrym najlepszą broniąnajlepszą bronią jestbronią jest otwartośćprzeciwko chytrym najlepszą broniąchytrym najlepszą bronią jestnajlepszą bronią jest otwartośćprzeciwko chytrym najlepszą bronią jestchytrym najlepszą bronią jest otwartość

Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest smutny Na sumieniu Polski ciąży wiele grzechów przeciwko sobie, ale ani jeden przeciwko innym narodom.Szczerość - to otwartość serca.Dowcip jest bronią bezbronnych.Z bronią jest jak z ludźmi, zawsze się psuje kiedy jest najbardziej potrzebna.Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciw szatanowi, który jest smutny z urodzenia.