Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory.


przeciwnoś-kształtują-ludzi-powodzenie-tworzy-potwory
victor hugoprzeciwnościkształtująludzipowodzenietworzypotworyprzeciwności kształtująkształtują ludzipowodzenie tworzytworzy potworyprzeciwności kształtują ludzipowodzenie tworzy potwory

Prze­ciw­ności kształtują ludzi, po­wodze­nie tworzy potwory.Kiedy rozum śpi, budzą się potwory.Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania.Miłość dziwaczną jest i fantastyczną, łączy pomiędzy sobą ludzi w pary. Nie żąda nawet podobieństwa, owszem, z przeciwieństw często dziwną tworzy.Ci, którzy kochają, sa­mi so­bie kształtują sny.Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię