. . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . .


przeczucia-są-nagłym-skokiem-duszy-w-ów-kosmiczny-nurt-życia-w-głębi-którego-dzieje-wszystkich-ludzi-splatają-ę-w-jedno-i-można-tam
paulo coelhoprzeczucianagłymskokiemduszyówkosmicznynurtżyciagłębiktóregodziejewszystkichludzisplatająsięjednomożnatamdojrzećwszystkogdyżwszystkojestzapisaneprzeczuciaprzeczucia sąsą nagłymnagłym skokiemskokiem duszyduszy ww ówów kosmicznykosmiczny nurtnurt życiaw głębigłębi któregoktórego dziejedzieje wszystkichwszystkich ludziludzi splatająsplatają sięw jednoi możnamożna tamtam dojrzećdojrzeć wszystkogdyż wszystkowszystko jestjest tamtam zapisaneprzeczucia sąprzeczucia są nagłymsą nagłym skokiemnagłym skokiem duszyskokiem duszy wduszy w óww ów kosmicznyów kosmiczny nurtkosmiczny nurt życiaw głębi któregogłębi którego dziejektórego dzieje wszystkichdzieje wszystkich ludziwszystkich ludzi splatająludzi splatają sięsplatają się wsię w jednoi można tammożna tam dojrzećtam dojrzeć wszystkogdyż wszystko jestwszystko jest tamjest tam zapisane

Tam w głębi tkwi śmierć, chy­ba że pos­pie­szy­my się, przy­bieg­niemy przed nią i zro­zumiemy, że już wszys­tko jedno. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach
tam-w głębi-tkwi-śmierć-chy­ba-że pos­pie­szy­my-ę-przy­bieg­niemy-przed-ą-i zro­zumiemy-że już-wszys­tko-jedno
Kubuś: To bardzo łatwe. Człowiek szczęśliwy to ten, którego szczęście zapisane jest w górze; ten więc, którego nieszczęście zapisane jest w górze, jest człowiekiem nieszczęśliwym. -Denis Diderot
kubuś-to-bardzo-łatwe-człowiek-szczęśliwy-to-ten-którego-szczęście-zapisane-jest-w-górze-ten-więc-którego-nieszczęście-zapisane-jest-w
Kochać jednego jest barbarzyństwem: gdyż dzieje się to ze szkoda dla wszystkich innych. -Friedrich Nietzsche
kochać-jednego-jest-barbarzyństwem-gdyż-dzieje-ę-to-ze-szkoda-dla-wszystkich-innych