Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze.


przed-trzydziestu-laty-szoferzy-ździli-tak-samo-na-wariata-jak-i-dziś-tylko-że-konie-były-wówczas-rozsądniejsze
janina ipohorskaprzedtrzydziestulatyszoferzyjeździlitaksamonawariatajakdziśtylkożekoniebyływówczasrozsądniejszeprzed trzydziestutrzydziestu latylaty szoferzyszoferzy jeździlijeździli taktak samosamo nana wariatawariata jakjak ii dziśże koniekonie byłybyły wówczaswówczas rozsądniejszeprzed trzydziestu latytrzydziestu laty szoferzylaty szoferzy jeździliszoferzy jeździli takjeździli tak samotak samo nasamo na wariatana wariata jakwariata jak ijak i dziśże konie byłykonie były wówczasbyły wówczas rozsądniejszeprzed trzydziestu laty szoferzytrzydziestu laty szoferzy jeździlilaty szoferzy jeździli takszoferzy jeździli tak samojeździli tak samo natak samo na wariatasamo na wariata jakna wariata jak iwariata jak i dziśże konie były wówczaskonie były wówczas rozsądniejszeprzed trzydziestu laty szoferzy jeździlitrzydziestu laty szoferzy jeździli taklaty szoferzy jeździli tak samoszoferzy jeździli tak samo najeździli tak samo na wariatatak samo na wariata jaksamo na wariata jak ina wariata jak i dziśże konie były wówczas rozsądniejsze

W literaturze coś się jednak zmienia. Ludzie, którzy dziś piszą bestsellery, przed dwudziestu laty siedzieliby w więzieniu.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.Gust ustala się z wiekiem. Przed dwudziestu laty zdarzało mi się poślubić mężczyzn, których dziś nie zaprosiłabym nawet na obiad.Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy.Szczęście powstaje tylko jako produkt uboczny, tak samo jak koks.Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie.