Przed wejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami.


przed-wejściem-na szczyt-trze­ba-wpierw-os­woić ę-z pagórkami
kazimierz chyłaprzedwejściemna szczyttrze­bawpierwos­woić sięz pagórkamiprzed wejściemwejściem na szczytna szczyt trze­batrze­ba wpierwwpierw os­woić sięos­woić się z pagórkamiprzed wejściem na szczytwejściem na szczyt trze­bana szczyt trze­ba wpierwtrze­ba wpierw os­woić sięwpierw os­woić się z pagórkamiprzed wejściem na szczyt trze­bawejściem na szczyt trze­ba wpierwna szczyt trze­ba wpierw os­woić siętrze­ba wpierw os­woić się z pagórkamiprzed wejściem na szczyt trze­ba wpierwwejściem na szczyt trze­ba wpierw os­woić sięna szczyt trze­ba wpierw os­woić się z pagórkami

Niektórym idea służy U tylko jako wycie raczka przed wejściem na piedestał. -Zbigniew Waydyk
niektórym-idea-służy-u-tylko-jako-wycie-raczka-przed-wejściem-na-piedestał
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed własnym portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-własnym-portretem
Szczyt podobieństwa: móc się ogolić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-podobieństwa-móc-ę-ogolić-przed-swoim-portretem
Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem