Przede wszystkim powinniście wystrzegać się podejrzeń, ponieważ są one trucizną zabijającą przyjaźń.


przede-wszystkim-powinniście-wystrzegać-ę-podejrzeń-ponieważ-są-one-trucizną-zabijającą-przyjaźń
augustyn Śwprzedewszystkimpowinniściewystrzegaćsiępodejrzeńponieważonetruciznązabijającąprzyjaźńprzede wszystkimwszystkim powinniściepowinniście wystrzegaćwystrzegać sięsię podejrzeńponieważ sąsą oneone truciznątrucizną zabijającązabijającą przyjaźńprzede wszystkim powinniściewszystkim powinniście wystrzegaćpowinniście wystrzegać sięwystrzegać się podejrzeńponieważ są onesą one truciznąone trucizną zabijającątrucizną zabijającą przyjaźńprzede wszystkim powinniście wystrzegaćwszystkim powinniście wystrzegać siępowinniście wystrzegać się podejrzeńponieważ są one truciznąsą one trucizną zabijającąone trucizną zabijającą przyjaźńprzede wszystkim powinniście wystrzegać sięwszystkim powinniście wystrzegać się podejrzeńponieważ są one trucizną zabijającąsą one trucizną zabijającą przyjaźń

Bardzo trudno jest być kobietą, ponieważ przede wszystkim ma się do czynienia z mężczyznami. -Joseph Conrad
bardzo-trudno-jest-być-kobietą-ponieważ-przede-wszystkim-ę-do-czynienia-z-mężczyznami
Przyjaźń - to przede wszystkim szczerość, to krytyka błędów towarzysza. Przyjaciele powinni pierwsi wystąpić z surową krytyką, by towarzysz mógł naprawić swoje błędy. -Mikołaj Ostrowski
przyjaźń-to-przede-wszystkim-szczerość-to-krytyka-błędów-towarzysza-przyjaciele-powinni-pierwsi-wystąpić-z-surową-krytyką-by-towarzysz
Starzeje się przede wszystkim nowość. -Jan Cybis
starzeje-ę-przede-wszystkim-nowość
To, czego się nie widzi, istnieje przede wszystkim. -Leopold Staff
to-czego-ę-nie-widzi-istnieje-przede-wszystkim
Gdy dwóch Anglików się spotyka, mówią przede wszystkim o pogodzie. -Samuel Johnson
gdy-dwóch-anglików-ę-spotyka-mówią-przede-wszystkim-o-pogodzie