Przede wszystkim weź tyle, ile możesz, a potem dopiero kłóć się o resztę.


przede-wszystkim-weź-tyle-ile-możesz-a-potem-dopiero-kłóć-ę-o-resztę
henry fieldingprzedewszystkimweźtyleilemożeszpotemdopierokłóćsięresztęprzede wszystkimwszystkim weźweź tyleile możeszpotem dopierodopiero kłóćo resztęprzede wszystkim weźwszystkim weź tylea potem dopieropotem dopiero kłóćdopiero kłóć sięsię o resztęprzede wszystkim weź tylea potem dopiero kłóćpotem dopiero kłóć siędopiero kłóć się okłóć się o resztęa potem dopiero kłóć siępotem dopiero kłóć się odopiero kłóć się o resztę

Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz -Sokrates
weź-tyle-ile-potrzebujesz-daj-tyle-ile-możesz
Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka. Cały świat komplikacji. -Louis Aragon
kobieta-to-dla-mężczyzny-przede-wszystkim-lustro-a-potem-zasadzka-cały-świat-komplikacji
Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka – cały świat komplikacji. -Louis Aragon
kobieta-to-dla-mężczyzny-przede-wszystkim-lustro-a-potem-zasadzka-cały-świat-komplikacji
Pracuj tyle ile możesz. -Anonim
pracuj-tyle-ile-możesz
Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna. -Julian Tuwim
kupić-wszystkie-charaktery-za-tyle-ile-są-doprawdy-warte-a-sprzedać-za-tyle-ile-ę-same-cenią-co-za-fortuna
Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda. -Joseph Unger
mężczyzna-tyle-lat-na-ile-ę-czuje-kobieta-tyle-na-ile-wygląda