Przede wszystkim weź tyle, ile możesz, a potem dopiero kłóć się o resztę.


przede-wszystkim-weź-tyle-ile-możesz-a-potem-dopiero-kłóć-ę-o-resztę
henry fieldingprzedewszystkimweźtyleilemożeszpotemdopierokłóćsięresztęprzede wszystkimwszystkim weźweź tyleile możeszpotem dopierodopiero kłóćo resztęprzede wszystkim weźwszystkim weź tylea potem dopieropotem dopiero kłóćdopiero kłóć sięsię o resztęprzede wszystkim weź tylea potem dopiero kłóćpotem dopiero kłóć siędopiero kłóć się okłóć się o resztęa potem dopiero kłóć siępotem dopiero kłóć się odopiero kłóć się o resztę

Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możeszKobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka. Cały świat komplikacji.Kobieta to dla mężczyzny przede wszystkim lustro, a potem zasadzka – cały świat komplikacji.Pracuj tyle ile możesz.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.