...przedmiotem praw w Polsce jest niezawisłość każdego obywatela i, co z tego wynika, ucisk wszystkich. [Następstwa liberum veto.


przedmiotem-praw-w-polsce-jest-niezawisłość-każdego-obywatela-i-co-z-tego-wynika-ucisk-wszystkich-następstwa-liberum-veto
montesquieuprzedmiotemprawpolscejestniezawisłośćkażdegoobywatelacotegowynikauciskwszystkichnastępstwaliberumvetoprzedmiotem prawpraw ww polscepolsce jestjest niezawisłośćniezawisłość każdegokażdego obywatelaobywatela ico zz tegotego wynikaucisk wszystkich[następstwa liberumliberum vetoprzedmiotem praw wpraw w polscew polsce jestpolsce jest niezawisłośćjest niezawisłość każdegoniezawisłość każdego obywatelakażdego obywatela ico z tegoz tego wynika[następstwa liberum vetoprzedmiotem praw w polscepraw w polsce jestw polsce jest niezawisłośćpolsce jest niezawisłość każdegojest niezawisłość każdego obywatelaniezawisłość każdego obywatela ico z tego wynikaprzedmiotem praw w polsce jestpraw w polsce jest niezawisłośćw polsce jest niezawisłość każdegopolsce jest niezawisłość każdego obywatelajest niezawisłość każdego obywatela i

Nadużycie praw w Polsce polegało na tym, że nie karały one tego, kto je zuchwale przekraczał.Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości.Kiedy popełniasz pomyłkę zawsze wynika z tego coś dobrego.Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak – ujmując rzecz z perspektywy historycznej – prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich.Kiedy ktoś chce być ulubieńcem wszystkich - łatwo się staje jamnikiem każdego.