...przedmiotem praw w Polsce jest niezawisłość każdego obywatela i, co z tego wynika, ucisk wszystkich. [Następstwa liberum veto.


przedmiotem-praw-w-polsce-jest-niezawisłość-każdego-obywatela-i-co-z-tego-wynika-ucisk-wszystkich-następstwa-liberum-veto
montesquieuprzedmiotemprawpolscejestniezawisłośćkażdegoobywatelacotegowynikauciskwszystkichnastępstwaliberumvetoprzedmiotem prawpraw ww polscepolsce jestjest niezawisłośćniezawisłość każdegokażdego obywatelaobywatela ico zz tegotego wynikaucisk wszystkich[następstwa liberumliberum vetoprzedmiotem praw wpraw w polscew polsce jestpolsce jest niezawisłośćjest niezawisłość każdegoniezawisłość każdego obywatelakażdego obywatela ico z tegoz tego wynika[następstwa liberum vetoprzedmiotem praw w polscepraw w polsce jestw polsce jest niezawisłośćpolsce jest niezawisłość każdegojest niezawisłość każdego obywatelaniezawisłość każdego obywatela ico z tego wynikaprzedmiotem praw w polsce jestpraw w polsce jest niezawisłośćw polsce jest niezawisłość każdegopolsce jest niezawisłość każdego obywatelajest niezawisłość każdego obywatela i

Nadużycie praw w Polsce polegało na tym, że nie karały one tego, kto je zuchwale przekraczał. -Montesquieu
nadużycie-praw-w-polsce-polegało-na-tym-że-nie-karały-one-tego-kto-zuchwale-przekraczał
Przedmiot miłości jest drogi dla tego, kto miłuje, ale i ta osoba, która miłuje, jest droga dla tego, kto jest przedmiotem miłości. -Arystoteles
przedmiot-miłoś-jest-drogi-dla-tego-kto-miłuje-ale-i-osoba-która-miłuje-jest-droga-dla-tego-kto-jest-przedmiotem-miłoś
Kiedy popełniasz pomyłkę zawsze wynika z tego coś dobrego. -Anonim
kiedy-popełniasz-pomyłkę-zawsze-wynika-z-tego-coś-dobrego
Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie. -Mark Twain
praw­da-jest dziw­niej­sza-od fik­cji-a to dla­tego-że fik­cja-mu­-być-praw­do­podob­na-praw­da - nie
Kiedy ktoś chce być ulubieńcem wszystkich - łatwo się staje jamnikiem każdego. -Manfred Rommel
kiedy-ktoś-chce-być-ulubieńcem-wszystkich-łatwo-ę-staje-jamnikiem-każdego