przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą
autor nieznanyprzedsiębiorczośćtożycieprzezkilkalattakjakinniludzieniebędąpotobyspędzićresztężyciamogążycie przezprzez kilkakilka latlat takjak inniinni ludzieludzie nienie będąby spędzićspędzić resztęresztę życiażycia takjak inniinni nieprzedsiębiorczość to życieżycie przez kilkaprzez kilka latkilka lat takjak inni ludzieinni ludzie nieludzie nie będąby spędzić resztęspędzić resztę życiaresztę życia takjak inni nieprzedsiębiorczość to życie przezżycie przez kilka latprzez kilka lat takjak inni ludzie nieinni ludzie nie będąby spędzić resztę życiaspędzić resztę życia takprzedsiębiorczość to życie przez kilkażycie przez kilka lat takjak inni ludzie nie będąby spędzić resztę życia tak

Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi.Cu­dow­nie jest kochać Cię tak, że aż bo­li, ale jak to wyt­rzy­mam przez resztę życia to ja nie wiem...Są ludzie, którzy fałszywie myślą, tak jak inni fałszywie śpiewają.Kiedy widzę, jak inni cierpią, jest to tak, jak gdyby cierpieli oni za mnie.Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość.Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..? NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej...