Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą.


przegrani-dzielą-ę-na-dwie-grupy-tych-którzy-myślą-i-nic-nie-robią-i-tych-którzy-coś-stale-robią-ale-nie-myślą
john charles salakprzegranidzieląsięnadwiegrupytychktórzymyśląnicnierobiącośstalealemyśląprzegrani dzielądzielą sięsię nana dwiedwie grupyktórzy myśląmyślą ii nicnic nienie robiąi tychktórzy coścoś stalestale robiąale nienie myśląprzegrani dzielą siędzielą się nasię na dwiena dwie grupyktórzy myślą imyślą i nici nic nienic nie robiąktórzy coś stalecoś stale robiąale nie myśląprzegrani dzielą się nadzielą się na dwiesię na dwie grupyktórzy myślą i nicmyślą i nic niei nic nie robiąktórzy coś stale robiąprzegrani dzielą się na dwiedzielą się na dwie grupyktórzy myślą i nic niemyślą i nic nie robią

Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley
są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu. -Anonim
są-cztery-gatunki-ludzi-tacy-którzy-siedzą-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-mówią-żeby-siedzieć-cicho-i-nic-nie-robią-tacy-którzy-coś
Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski
krytycy-dzielą-ę-na-trzy-grupy-pierwsza-krytycy-którzy-piszą-to-co-myślą-druga-którzy-piszą-to-co-im-każą-trzecia-którzy-myślą
Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych. -Oscar Wilde
Świat-dzieli-ę-na-dwie-grupy-ludzi-tych-którzy-wierzą-w-rzeczy-niewiarygodne-i-tych-którzy-dokonują-rzeczy-nieprawdopodobnych
Tytułem porządnych ludzi obdarza się tych, którzy ufni w swe bogactwo, nic nie robią i do niczego nie są zdatni. -Karol Fourier
tytułem-porządnych-ludzi-obdarza-ę-tych-którzy-ufni-w-swe-bogactwo-nic-nie-robią-i-do-niczego-nie-są-zdatni