Przekładać to tyle, co tworzyć własne dzieła, tylko trudniej.


przekładać-to-tyle-co-tworzyć-własne-dzieła-tylko-trudniej
novalisprzekładaćtotylecotworzyćwłasnedziełatylkotrudniejco tworzyćtworzyć własnewłasne dziełatylko trudniejprzekładać to tyleco tworzyć własnetworzyć własne dziełaco tworzyć własne dzieła

Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Tak łatwo kogoś kochać. Tylko być kochanym jest trudniej.Ogranicza nas tylko nasza własna kreatywność. Ją z kolei ogranicza tylko nasze własne lenistwo...Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.Istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, dbających o własne tylko korzyści pod pozorem dobra publicznego.