Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi.


przekonanie-że-dziewictwo-jest-cnotą-powstało-w-wyniku-myślenia-przesądnego-właściwego-ludzkiemu-umysłowi
wolterprzekonanieżedziewictwojestcnotąpowstałowynikumyśleniaprzesądnegowłaściwegoludzkiemuumysłowiże dziewictwodziewictwo jestjest cnotąpowstało ww wynikuwyniku myśleniamyślenia przesądnegowłaściwego ludzkiemuludzkiemu umysłowiże dziewictwo jestdziewictwo jest cnotąpowstało w wynikuw wyniku myśleniawyniku myślenia przesądnegowłaściwego ludzkiemu umysłowiże dziewictwo jest cnotąpowstało w wyniku myśleniaw wyniku myślenia przesądnegopowstało w wyniku myślenia przesądnego

Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny [...]Dziewictwo jest raczej stanem umysłu.Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Przekonanie jest sumieniem umysłu.