Przekonanie jest sumieniem umysłu.


przekonanie-jest-sumieniem-umysłu
chamfortprzekonaniejestsumieniemumysłuprzekonanie jestjest sumieniemsumieniem umysłuprzekonanie jest sumieniemjest sumieniem umysłuprzekonanie jest sumieniem umysłu

Przekonanie jest sumieniem umysłów.Wielu miało i ma to przekonanie, że sprawy świata tak są kierowane przez los i Boga, iż ludzie swym rozumem nie mogą ich poprawić i są wobec nich bezradni; przeto mogliby sądzić, że nie warto zbytnio trudzić się tymi sprawami, lecz spuścić się na los. Takie przekonanie jest bardziej w naszych czasach rozpowszechnione z przyczyny [...]Młodość jest sumieniem życia.Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi.Jest rzeczą pewną, że moje przekonanie zyskuje niesłychanie w chwili, gdy podziela je inna dusza.