Przemija tylko to, co jest kłamliwe i złudne, nieistotne, co właściwie nigdy nie miało rzeczywistego bytu. Dla prawdy śmierć nie istnieje.


przemija-tylko-to-co-jest-kłamliwe-i-złudne-nieistotne-co-właściwie-nigdy-nie-miało-rzeczywistego-bytu-dla-prawdy-śmierć-nie-istnieje
aleksander hercenprzemijatylkotocojestkłamliwezłudnenieistotnewłaściwienigdyniemiałorzeczywistegobytudlaprawdyśmierćistniejeprzemija tylkoco jestjest kłamliwekłamliwe ii złudneco właściwiewłaściwie nigdynigdy nienie miałomiało rzeczywistegorzeczywistego bytudla prawdyprawdy śmierćśmierć nienie istniejeco jest kłamliwejest kłamliwe ikłamliwe i złudneco właściwie nigdywłaściwie nigdy nienigdy nie miałonie miało rzeczywistegomiało rzeczywistego bytudla prawdy śmierćprawdy śmierć nieśmierć nie istniejeco jest kłamliwe ijest kłamliwe i złudneco właściwie nigdy niewłaściwie nigdy nie miałonigdy nie miało rzeczywistegonie miało rzeczywistego bytudla prawdy śmierć nieprawdy śmierć nie istniejeco jest kłamliwe i złudneco właściwie nigdy nie miałowłaściwie nigdy nie miało rzeczywistegonigdy nie miało rzeczywistego bytudla prawdy śmierć nie istnieje

Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe - Każde Prze­mija tyl­ko to, co jest kłam­li­we. Dla praw­dy śmierć nie istnieje.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Żaden człowiek nie jest wyspą, tylko sam dla siebie. Każdy jest skrawkiem kontynentu, częścią całości. Śmierć każdego innego dotyczy również mnie, bo jestem włączony w ludzkość. Dlatego nie pytaj nigdy, komu bije dzwon. On bije tobie.Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos - to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.