Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.


przemilczenia-dzielą-bardziej-ż-nieobecnoś
coco chanelprzemilczeniadzieląbardziejniżnieobecnościprzemilczenia dzielądzielą bardziejbardziej niżniż nieobecnościprzemilczenia dzielą bardziejdzielą bardziej niżbardziej niż nieobecnościprzemilczenia dzielą bardziej niżdzielą bardziej niż nieobecnościprzemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności

Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.Bardziej się bój jednego, kogo urazisz, niżeli się posiłku spodziewaj od dziesiąci, którym dobrze uczynisz: bo tamten bardziej myśli o zemście niż ci o pomocy.Film długometrażowy wymaga zbyt długiej nieobecności.W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.