Przepaści nie można pokonać dwoma skokami.


przepaś-nie-można-pokonać-dwoma-skokami
anonimprzepaściniemożnapokonaćdwomaskokamiprzepaści nienie możnamożna pokonaćpokonać dwomadwoma skokamiprzepaści nie możnanie można pokonaćmożna pokonać dwomapokonać dwoma skokamiprzepaści nie można pokonaćnie można pokonać dwomamożna pokonać dwoma skokamiprzepaści nie można pokonać dwomanie można pokonać dwoma skokami

Nie bój się uczynić wielkiego kroku, gdy to wskazane. Nie da się pokonać przepaści dwoma krokamiWierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.Nie bój się wielkiego kroku. Nie przeskoczysz przepaści dwoma małymi.Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymiRzeczywiste trudności można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania.Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.