Przes­tań żyć złudze­niami, świat real­ny też jest piękny.


przes­ń-żyć-złudze­niami-świat-real­ny-też-jest piękny
respirerprzes­tańżyćzłudze­niamiświatreal­nyteżjest pięknyprzes­tań żyćżyć złudze­niamiświat real­nyreal­ny teżteż jest pięknyprzes­tań żyć złudze­niamiświat real­ny teżreal­ny też jest pięknyświat real­ny też jest piękny

Przes­tań cze­kać. Brak od­po­wie­dzi to też odpowiedź. -respirer
przes­ń-cze­kać-brak od­po­wie­dzi-to też-odpowiedź
Trzeźwość by­wa ob­rzyd­li­wa. Życie złudze­niami jeszcze gorsze. -Barbara Rosiek
trzeźwość-by­wa-ob­rzyd­li­wa-Życie złudze­niami-jeszcze-gorsze