Przesądy są wstydliwym wybiegiem ludzi, którzy o wiele bardziej woleliby wierzyć.


przesądy-są-wstydliwym-wybiegiem-ludzi-którzy-o-wiele-bardziej-woleliby-wierzyć
anitaprzesądywstydliwymwybiegiemludziktórzywielebardziejwolelibywierzyćprzesądy sąsą wstydliwymwstydliwym wybiegiemwybiegiem ludziktórzy oo wielewiele bardziejbardziej wolelibywoleliby wierzyćprzesądy są wstydliwymsą wstydliwym wybiegiemwstydliwym wybiegiem ludziktórzy o wieleo wiele bardziejwiele bardziej wolelibybardziej woleliby wierzyćprzesądy są wstydliwym wybiegiemsą wstydliwym wybiegiem ludziktórzy o wiele bardziejo wiele bardziej wolelibywiele bardziej woleliby wierzyćprzesądy są wstydliwym wybiegiem ludziktórzy o wiele bardziej wolelibyo wiele bardziej woleliby wierzyć

Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Można wiele nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my.można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my Są cztery gatunki ludzi: tacy którzy siedzą cicho i nic nie robią, tacy którzy mówią żeby siedzieć cicho i nic nie robią, tacy którzy coś robią i tacy którzy wiele mówią o robieniu.Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom.Obaj sy­cili się świado­mością, że nie wiedzą o wiele więcej od nor­malnych ludzi, którzy nie mieli pojęcia je­dynie o spra­wach zwyczajnych