Przesłuchiwanie bywa czasem wysoce zajmującym i kształcącym zajęciem.


przesłuchiwanie-bywa-czasem-wysoce-zajmującym-i-kształcącym-zajęciem
margaret mitchellprzesłuchiwaniebywaczasemwysocezajmującymkształcącymzajęciemprzesłuchiwanie bywabywa czasemczasem wysocewysoce zajmującymzajmującym ii kształcącymkształcącym zajęciemprzesłuchiwanie bywa czasembywa czasem wysoceczasem wysoce zajmującymwysoce zajmującym izajmującym i kształcącymi kształcącym zajęciemprzesłuchiwanie bywa czasem wysocebywa czasem wysoce zajmującymczasem wysoce zajmującym iwysoce zajmującym i kształcącymzajmującym i kształcącym zajęciemprzesłuchiwanie bywa czasem wysoce zajmującymbywa czasem wysoce zajmującym iczasem wysoce zajmującym i kształcącymwysoce zajmującym i kształcącym zajęciem

W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony.W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony.Bywa, że czasem lepiej udawać obrażonego niż być obrażonym.Serce ludzkie bywa czasem tak zgłodniałe, że rzuca się nawet na kamienie, nie czując ich martwoty i chłodu.Twórczość bywa rekompensatą, choć czasem bardzo utajoną, z bardzo skrywanych braków i utrat płynącą jak z podziemnego źródła...Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mojego obrońcy lub jak dawniej, w tamtym świecie, cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii.