Przesada jest prawdą, która straciła cierpliwość.


przesada-jest-prawdą-która-straciła-cierpliwość
khalil gibranprzesadajestprawdąktórastraciłacierpliwośćprzesada jestjest prawdąktóra straciłastraciła cierpliwośćprzesada jest prawdąktóra straciła cierpliwość

Je­dyną prawdą, w którą wierzę jest ta, że ludzie kłamią.Prawdą jest zupełnie ta, która wytrzymuje krytykę moralnych następstw.Je­dyną rzeczą ja­kiej świat nig­dy nie będzie miał dość, jest przesada.Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swojemu rozwojowi prowadzi do swego ostatecznego zakończenia.Umrzeć z miłości, to stanowczo przesada w kochaniu.