Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne.


przesadny-krytycyzm-który-jest-przykrywką-minimalizmu-duchowego-a-nie-wnikliwej-inteligencji-jak-niektórzy-myślą-to-wielkie
stefan wyszyński kardprzesadnykrytycyzmktóryjestprzykrywkąminimalizmuduchowegoniewnikliwejinteligencjijakniektórzymyślątowielkieniebezpieczeństwoosobistespołeczneprzesadny krytycyzmktóry jestjest przykrywkąprzykrywką minimalizmuminimalizmu duchowegonie wnikliwejwnikliwej inteligencjiinteligencjijakjak niektórzyniektórzy myśląmyśląwielkie niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo osobisteosobiste ii społecznektóry jest przykrywkąjest przykrywką minimalizmuprzykrywką minimalizmu duchowegoa nie wnikliwejnie wnikliwej inteligencjiwnikliwej inteligencjijak niektórzyjak niektórzy myśląniektórzy myśląwielkie niebezpieczeństwo osobisteniebezpieczeństwo osobiste iosobiste i społeczne

Prawdziwie wielkie szaleństwo jest nie do wyobrażenia bez wybitnej inteligencji. -Henrik Tikkanen
prawdziwie-wielkie-szaleństwo-jest-nie-do-wyobrażenia-bez-wybitnej-inteligencji
Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide
wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Każde wielkie przeobrażenie społeczne ma swych teoretyków, którzy wymyślają przyczyny stałe dla wyjaśnienia skutków przejściowych. -Andre Maurois
każde-wielkie-przeobrażenie-społeczne-swych-teoretyków-którzy-wymyślają-przyczyny-stałe-dla-wyjaśnienia-skutków-przejściowych
Choroba jest to wielki strychulec, który niweluje nierówności społeczne. -Władysław Biegański
choroba-jest-to-wielki-strychulec-który-niweluje-nierównoś-społeczne
Niektórzy także myślą, że jak klin klinem się wybija, tak dawną miłość wypędzić trzeba nową miłością. -Cyceron
niektórzy-także-myślą-że-jak-klin-klinem-ę-wybija-tak-dawną-miłość-wypędzić-trzeba-nową-miłośą