Przesadzamy w dziedzinie konieczności życiowych.


przesadzamy-w-dziedzinie-koniecznoś-życiowych
janusz detrychprzesadzamydziedziniekoniecznościżyciowychprzesadzamy ww dziedziniedziedzinie koniecznościkonieczności życiowychprzesadzamy w dziedziniew dziedzinie koniecznościdziedzinie konieczności życiowychprzesadzamy w dziedzinie koniecznościw dziedzinie konieczności życiowychprzesadzamy w dziedzinie konieczności życiowych

W dziedzinie wydatków na lekkomyślność nie ma miejsca.Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę.Wszyscy jesteśmy ignorantami, tylko każdy w innej dziedzinie.Konieczności życia potrafią obalić każdy dogmat.Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest z konieczności okrutna.Religia jest z konieczności zrzeczeniem się odpowiedzialności za życie.