Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza.


przestrzenią-ducha-gdzie-może-on-rozwinąć-skrzydła-jest-cisza
antoine de saint - exuperyprzestrzeniąduchagdziemożeonrozwinąćskrzydłajestciszaprzestrzenią duchagdzie możemoże onon rozwinąćrozwinąć skrzydłajest ciszagdzie może onmoże on rozwinąćon rozwinąć skrzydłagdzie może on rozwinąćmoże on rozwinąć skrzydłagdzie może on rozwinąć skrzydła

Korzystając z doświadczenia ornitologów. Żeby pisarze mogli rozwinąć skrzydła, muszą mieć swobodę korzystania z piór. -Stanisław Jerzy Lec
korzystając-z-doświadczenia-ornitologów-Żeby-pisarze-mogli-rozwinąć-skrzydła-muszą-mieć-swobodę-korzystania-z-piór
Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha. -Johann Wolfgang Goethe
zmysły-mają-zbyt-krótkie-skrzydła-w-stosunku-do-nieśmiertelnego-lotu-ducha
Miłość jest dumna i bez dumy nie może się rozwinąć. Miłość bez dumy jest chora i upokarzająca. -Stanisław Brzozowski
miłość-jest-dumna-i-bez-dumy-nie-może-ę-rozwinąć-miłość-bez-dumy-jest-chora-i-upokarzająca