Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.


przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
blaise pascalprzeszłośćteraźniejszośćnaszymiśrodkamitylkoprzyszłośćjestcelemprzeszłość ii teraźniejszośćteraźniejszość sąsą naszyminaszymi środkamitylko przyszłośćprzyszłość jestjest celemprzeszłość i teraźniejszośći teraźniejszość sąteraźniejszość są naszymisą naszymi środkamitylko przyszłość jestprzyszłość jest celemprzeszłość i teraźniejszość sąi teraźniejszość są naszymiteraźniejszość są naszymi środkamitylko przyszłość jest celemprzeszłość i teraźniejszość są naszymii teraźniejszość są naszymi środkami

Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością.Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość.Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję.Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi.