Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością.


przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
jean-paul sartreprzeszłośćor­ga­nizu­je sięwciążna no­wowrazz teraźniejszościąor­ga­nizu­je się wciążwciąż na no­wona no­wo wrazwraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciążor­ga­nizu­je się wciąż na no­wowciąż na no­wo wrazna no­wo wraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­woor­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wrazwciąż na no­wo wraz z teraźniejszościąprzeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wrazor­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością

Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością. -Lolita Pille
wolę-sta­ran­nie-roz­ważać-szczęśliwą-przeszłość-ż-za­dowa­ć ę-tą gówniana-teraźniejszośą
Jakkolwiek przeszłość jest dla stracona na zawsze, przyszłość wciąż jeszcze do nas należy. -Anonim
jakkolwiek-przeszłość-jest-dla-stracona-na-zawsze-przyszłość-wciąż-jeszcze-do-nas-należy