Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością.


przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
jean paul sartreprzeszłośćorganizujesięwciążnanowowrazteraźniejszościąorganizuje sięsię wciążwciąż nana nowonowo wrazwraz zz teraźniejszościąprzeszłość organizuje sięorganizuje się wciążsię wciąż nawciąż na nowona nowo wraznowo wraz zwraz z teraźniejszościąprzeszłość organizuje się wciążorganizuje się wciąż nasię wciąż na nowowciąż na nowo wrazna nowo wraz znowo wraz z teraźniejszościąprzeszłość organizuje się wciąż naorganizuje się wciąż na nowosię wciąż na nowo wrazwciąż na nowo wraz zna nowo wraz z teraźniejszością

Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością.Wolę sta­ran­nie roz­ważać szczęśliwą przeszłość, niż za­dowa­lać się tą gówniana teraźniejszością.Wy­bieram Cię Każde­go dnia na nowo I kocham na nowo Pragnę na nowo I uwie­rzyć na nowo Nie mogę,że udało mi się Po­siąść naj­większy skarb świata Inną gwiazdę z wielu ta­kich samych Ser­ce w cierniach Go­towe do wolności Ciebie Sztuką jest, nie szukając nigdy siebie, wciąż na nowo się odnajdywać.W tym tkwi niebezpieczeństwo obrazów. Stają się skostniałymi pozami czegoś, co rozgrywa się bezustannie, długo, wciąż na nowo.Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze.