Przeszłość to prze­cież nic in­ne­go, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze.


przeszłość-to prze­cież-nic-in­ne­go-jak przyszłość-którą-minęliśmy-po drodze
wiesław malickiprzeszłośćto prze­cieżnicin­ne­gojak przyszłośćktórąminęliśmypo drodzeprzeszłość to prze­cieżto prze­cież nicnic in­ne­goktórą minęliśmyminęliśmy po drodzeprzeszłość to prze­cież nicto prze­cież nic in­ne­goktórą minęliśmy po drodzeprzeszłość to prze­cież nic in­ne­go

Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi w przeszłość.W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia.Kocham przeszłość, po­nieważ za­wodzi mnie te­raźniej­szość i prze­ras­ta przyszłość. {4.01.2015} Jes­tem jak płynąca rzeka Uciekam z prądem przed siebie. Uciekam..Prze­cież nikt już nie cze­ka. Prze­cież nie ma już Ciebie. Daw­no nie widziałam Twe­go odbicia. Na brzeg nie przychodzisz już wcale. Przy­pad­ko­wo poz­byłaś mnie życia. Po­kazałaś, że nic nie jest trwałe.Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to prze­cież jakże wiele da­je ona miodu.Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić