Przeszłość - to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdzie ludzie nie bywali.


przeszłość-to-jest-dziś-tylko-cokolwiek-dalej-nie-jakieś-tam-coś-gdzieś-gdzie-nigdzie-ludzie-nie-bywali
cyprian kamil norwidprzeszłośćtojestdziśtylkocokolwiekdalejniejakieśtamcośgdzieśgdzienigdzieludzieniebywaliprzeszłośćjest dziśtylko cokolwiekcokolwiek dalejnie jakieśjakieś tamtam cośgdzie nigdzienigdzie ludzieludzie nienie bywalitylko cokolwiek dalejnie jakieś tamjakieś tam cośgdzie nigdzie ludzienigdzie ludzie nieludzie nie bywalinie jakieś tam cośgdzie nigdzie ludzie nienigdzie ludzie nie bywaligdzie nigdzie ludzie nie bywali

Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają.Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania.Wczoraj - to jest dziś, tylko trochę dalej.Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.