Przeszłość - to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdzie ludzie nie bywali.


przeszłość-to-jest-dziś-tylko-cokolwiek-dalej-nie-jakieś-tam-coś-gdzieś-gdzie-nigdzie-ludzie-nie-bywali
cyprian kamil norwidprzeszłośćtojestdziśtylkocokolwiekdalejniejakieśtamcośgdzieśgdzienigdzieludzieniebywaliprzeszłośćjest dziśtylko cokolwiekcokolwiek dalejnie jakieśjakieś tamtam cośgdzie nigdzienigdzie ludzieludzie nienie bywalitylko cokolwiek dalejnie jakieś tamjakieś tam cośgdzie nigdzie ludzienigdzie ludzie nieludzie nie bywalinie jakieś tam cośgdzie nigdzie ludzie nienigdzie ludzie nie bywaligdzie nigdzie ludzie nie bywali

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają. -Anonim
gdzie-słyszysz-śpiew-tam-wstąp-tam-ludzie-dobre-serca-mają-bo-ludzie-źli-ach-wierzaj-mi-ci-nigdy-nie-śpiewają
Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania. -Epikur
Śmierć-nas-nic-nie-obchodzi-bo-zło-i-dobro-jest-tylko-tam-gdzie-można-coś-odczuwać-zmysłami-śmierć-zaś-jest-końcem-zmysłowego-odczuwania
Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość. -Hans Margolius
tylko-tam-gdzie-jest-rozmyślanie-może-być-zrozumienie-tylko-tam-gdzie-jest-zrozumienie-jest-miłość