Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej.


przez-łzy-zaw­sze-pat­rzy ę-na świat-inaczej
jatojaprzezłzyzaw­szepat­rzy sięna światinaczejprzez łzyłzy zaw­szezaw­sze pat­rzy siępat­rzy się na światna świat inaczejprzez łzy zaw­szełzy zaw­sze pat­rzy sięzaw­sze pat­rzy się na światpat­rzy się na świat inaczejprzez łzy zaw­sze pat­rzy sięłzy zaw­sze pat­rzy się na światzaw­sze pat­rzy się na świat inaczejprzez łzy zaw­sze pat­rzy się na światłzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej

Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa. -daniello
Świat-nie wa­riuje-to tyl­ko-my pat­rzy­my-na niego-przez-oku­lary-wariactwa
Zaw­sze pat­rzę na świat z dystansem. Podzi­wiam go z iro­nią w oczach i sar­kazmem w słowach. -NieBędęJulią
zaw­sze-pat­rzę-na świat-z dystansem-podzi­wiam-go z iro­ą-w oczach-i sar­kazmem-w słowach
Inaczej serce żąda, inaczej myśl sądzi, inaczej świat spogląda, inaczej los rządzi. -Franciszek Dionizy Kniaźnin
inaczej-serce-żąda-inaczej-myśl-sądzi-inaczej-świat-spogląda-inaczej-los-rządzi
można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek
można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my