Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.


przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
senekaprzezcałeżycienależysięuczyćżyćcojeszczebardziejcięzdziwiprzezumieraćprzez całecałe życieżycie należynależy sięsię uczyćuczyć żyćcoco jeszczejeszcze bardziejbardziej cięcię zdziwizdziwiprzezprzez całecałe życieżycie należynależy sięsię uczyćuczyć umieraćprzez całe życiecałe życie należyżycie należy sięnależy się uczyćsię uczyć żyćuczyć żyć ico jeszczeco jeszcze bardziejjeszcze bardziej ciębardziej cię zdziwicię zdziwiprzez całeprzez całe życiecałe życie należyżycie należy sięnależy się uczyćsię uczyć umieraćprzez całe życie należycałe życie należy siężycie należy się uczyćnależy się uczyć żyćsię uczyć żyć iuczyć żyć ico jeszcze bardziejco jeszcze bardziej cięjeszcze bardziej cię zdziwibardziej cię zdziwiprzez całe życieprzez całe życie należycałe życie należy siężycie należy się uczyćnależy się uczyć umieraćprzez całe życie należy sięcałe życie należy się uczyćżycie należy się uczyć żyćnależy się uczyć żyć isię uczyć żyć ico jeszcze bardziej cięco jeszcze bardziej cię zdziwijeszcze bardziej cię zdziwiprzez całe życie należyprzez całe życie należy sięcałe życie należy się uczyćżycie należy się uczyć umierać

Przez jedną chwilę mogę od­czuć więcej, niż przez całe życie..Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji.Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych.