Przez ciepłą szybę duch widzi łza­we krzyże. Po­wiedz gdzie jesteś(?) Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.


przez-ciepłą-szybę-duch-widzi-łza­we-krzyże-po­wiedz-gdzie-jesteś-z-se­rii-ko­leb­ka-wspomnień
papużkaprzezciepłąszybęduchwidziłza­wekrzyżepo­wiedzgdziejesteśse­riiko­leb­kawspomnieńprzez ciepłąciepłą szybęszybę duchduch widziwidzi łza­wełza­we krzyżepo­wiedz gdziez se­riiko­leb­ka wspomnieńprzez ciepłą szybęciepłą szybę duchszybę duch widziduch widzi łza­wewidzi łza­we krzyżeprzez ciepłą szybę duchciepłą szybę duch widziszybę duch widzi łza­weduch widzi łza­we krzyżeprzez ciepłą szybę duch widziciepłą szybę duch widzi łza­weszybę duch widzi łza­we krzyże

po­wiedz Polsko ile w To­bie ze snów trwo­gi grudnia i niewin­ności sierpnia po­wiedz Pol­sko gdzie Twój duch umarłych wersów złożonych ze słów tak nies­ka­zitel­nie czystych po­wiedz Polsko czy te krzyże coś jeszcze znaczą i krop­le krwi wsiąkłe w Twą duszę Usłysz no­cy łzę w tęskno­cie żałosną. Stwórz antidotum. z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.Ob­raz gos­po­dar­ki jest le­piej wi­doczny przez tylną, za­kurzoną szybę, niż przez czys­to umytą szybę przednią.Idę, Włóczęga, Szu­kam miejsca, W którym za­kończę wędrówkę, Podróżuję, La­tar­nie ni­by gwiazdy, Dziś rozświetlają, Drogę mleczną z betonu, Deszcz pada, Wpuść mnie do środka, Nie pat­rz przez szybę, Poz­wa­lając mi moknąć, Zimno, Choć noc ciepła, Zamarzam, Chłód wewnątrz mnie, Szu­kam ciepła, Miej­sca schronienia, Lecz nie ciepła kaloryferów, Nie dachu nad głową, Dom, Ciepło miłości, Ochro­na zrozumienia, Otwórz drzwi proszę.Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą