Przez dziury w butach czuje się grunt pod nogami.


przez-dziury-w-butach-czuje-ę-grunt-pod-nogami
anonimprzezdziurybutachczujesięgruntpodnogamiprzez dziurydziury ww butachbutach czujeczuje sięsię gruntgrunt podpod nogamiprzez dziury wdziury w butachw butach czujebutach czuje sięczuje się gruntsię grunt podgrunt pod nogamiprzez dziury w butachdziury w butach czujew butach czuje siębutach czuje się gruntczuje się grunt podsię grunt pod nogamiprzez dziury w butach czujedziury w butach czuje sięw butach czuje się gruntbutach czuje się grunt podczuje się grunt pod nogami

Ziemia wciąż traci grunt pod nogami.Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami.Cud­ne chwile.. znow powracaja... Kocham te mo­men­ty, kiedy czu­je grunt pod nogami.. kiedy mo­ge sie usmiechac.. Pew­nie, kaz­dy chcial­by aby tak trwac wiecznie.. Choc dob­rze wiemy , ze to wszys­tko przeminie... Jak piek­na kwit­na­ca wiosna... Kto­ra i tak nied­lu­go wro­ci... ale trwa tak krotko... Mi­mo wszys­tko war­to wspo­minac ja zima.. ciep­lo ro­bi sie zimą na sa­ma mysl...Dno także ma swój grunt pod stopami. 011 Czuję, że padam, A jed­nak gadam. Czuję, że zdycham, A jed­nak oddycham. Czuję, że umieram, A jed­nak się rozbieram. Czuję, że ironizuję, Bo tak nap­rawdę to świet­nie się czuję.kruszyłam pod stopą kości co zos­tały rzucone na pożarcie moim oczom za­cis­kałam zęby czasu głową, którą mi nadgryzły przez co teraz szyb­ciej się psuję roz­gniotłam ziarno prawdy które zna­lazłam w kłamstwie rzu­ciłam je na przechodniów niech ich w oczy kole wywróciłam krzesło do góry nogami żeby znalazło w podłodze oparcie darłam się na strzępy że nie jes­tem szmatą ale czar­no-białe płytki zabłysły zaprzeczeniem