Przez jedną chwilę mogę od­czuć więcej, niż przez całe życie..


przez-jedną-chwilę-mogę-od­czuć-więcej-ż-przez-całe-życie
andreeprzezjednąchwilęmogęod­czućwięcejniżprzezcałeżycieprzez jednąjedną chwilęchwilę mogęmogę od­czućod­czuć więcejniż przezprzez całecałe życieprzez jedną chwilęjedną chwilę mogęchwilę mogę od­czućmogę od­czuć więcejniż przez całeprzez całe życieprzez jedną chwilę mogęjedną chwilę mogę od­czućchwilę mogę od­czuć więcejniż przez całe życieprzez jedną chwilę mogę od­czućjedną chwilę mogę od­czuć więcej

Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell
miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Kil­ka spoj­rzeń, gar­stka po­całunków i szczyp­ta do­tyków - nic wiel­kiego - a jed­nak poz­wo­liłeś mi czuć przez chwilę, że nic więcej mi nie potrzeba.. -Andrea
kil­ka-spoj­rzeń-gar­stka-po­całunków-i szczyp­-do­tyków- nic-wiel­kiego- a jed­nak-poz­wo­liłeś-mi czuć-przez-chwilę
Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem. -Kossak
Łow­ca-który-przez-całe-życie-po­lował-na jedną-zwie­rzy­ny-stra­-swój-sens-gdy- pad­nie-trupem
Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka
przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi. -Georges Braque
znacznie-łatwiej-zachować-przez-całe-życie-wierność-sercu-ż-rozsądkowi