Przez jedną chwilę mogę od­czuć więcej, niż przez całe życie..


przez-jedną-chwilę-mogę-od­czuć-więcej-ż-przez-całe-życie
andreeprzezjednąchwilęmogęod­czućwięcejniżprzezcałeżycieprzez jednąjedną chwilęchwilę mogęmogę od­czućod­czuć więcejniż przezprzez całecałe życieprzez jedną chwilęjedną chwilę mogęchwilę mogę od­czućmogę od­czuć więcejniż przez całeprzez całe życieprzez jedną chwilę mogęjedną chwilę mogę od­czućchwilę mogę od­czuć więcejniż przez całe życieprzez jedną chwilę mogę od­czućjedną chwilę mogę od­czuć więcej

Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie.Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie.Kil­ka spoj­rzeń, gar­stka po­całunków i szczyp­ta do­tyków - nic wiel­kiego - a jed­nak poz­wo­liłeś mi czuć przez chwilę, że nic więcej mi nie potrzeba..Łow­ca który przez całe życie po­lował na jedną zwie­rzy­ny stra­ci swój sens gdy ta pad­nie trupem.Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.Znacznie łatwiej zachować przez całe życie wierność sercu niż rozsądkowi.