Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach.


przez-nieuwagę-można ę-uto­pić-w czyichś-łzach
andrzej coryellprzeznieuwagęmożna sięuto­pićw czyichśłzachprzez nieuwagęnieuwagę można sięmożna się uto­pićuto­pić w czyichśw czyichś łzachprzez nieuwagę można sięnieuwagę można się uto­pićmożna się uto­pić w czyichśuto­pić w czyichś łzachprzez nieuwagę można się uto­pićnieuwagę można się uto­pić w czyichśmożna się uto­pić w czyichś łzachprzez nieuwagę można się uto­pić w czyichśnieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach

Chcąc wy­wołać burzę w szklan­ce wody Uważaj, żeby nie uto­pić się w łyżeczce! Ka­leczy­my się o sa­mych siebie, popęka­nych przez nieuwagę innych.Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy.ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''? Bez przer­wy pić nie można. Dla­tego się dokształcam.