Przez samodzielność do samotności


przez-samodzielność-do-samotnoś
zbigniew kierasprzezsamodzielnośćdosamotnościprzez samodzielnośćsamodzielność dodo samotnościprzez samodzielność dosamodzielność do samotnościprzez samodzielność do samotności

Pus­tka nig­dy nie jest bez­domna. Wdziera się przez ot­warte ok­na samotności.Przebywanie w samotności jest przeciwwagą dla zgiełku i zamieszania, które towarzyszą nam przez większą część dnia.Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy.Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.Ten strach, że to przeminie Te zry­wy, jak na hor­rorze w kinie Ta oba­wa, że poz­na­my ko­goś innego Te lęki przed ut­ratą ukochanego Te drgaw­ki, które przechodzą przez ciało Boimy się, że cza­su będzie za mało I to za­pew­nienie o bezsilności My chce­my miłości, a nie samotności