Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń.


przeznaczenie-stoi-za-ludźmi-welonem-tajemnicy-zasłonięte-i-w-dłoni-trzyma-kołczan-z-tysiącem-zdarzeń
eliza orzeszkowaprzeznaczeniestoizaludźmiwelonemtajemnicyzasłoniętedłonitrzymakołczantysiącemzdarzeńprzeznaczenie stoistoi zaza ludźmiwelonem tajemnicytajemnicy zasłoniętew dłonidłoni trzymatrzyma kołczankołczan zz tysiącemtysiącem zdarzeńprzeznaczenie stoi zastoi za ludźmiwelonem tajemnicy zasłoniętei w dłoniw dłoni trzymadłoni trzyma kołczantrzyma kołczan zkołczan z tysiącemz tysiącem zdarzeńprzeznaczenie stoi za ludźmii w dłoni trzymaw dłoni trzyma kołczandłoni trzyma kołczan ztrzyma kołczan z tysiącemkołczan z tysiącem zdarzeńi w dłoni trzyma kołczanw dłoni trzyma kołczan zdłoni trzyma kołczan z tysiącemtrzyma kołczan z tysiącem zdarzeń

Przez­nacze­nie stoi za ludźmi, we­lonem ta­jem­ni­cy zasłonięte, i w dłoni trzy­ma kołczan z ty­siącem zdarzeń.Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki.Człowiek wte­dy tyl­ko stoi moc­no, kiedy stoi na włas­nych nogach.Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.Cygaro usypia ból i zaludnia samotność tysiącem przyjemnych obrazów.