Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność.


przeznaczeniem-inteligentnego-człowieka-jest-samotność
tadeusz konwickiprzeznaczenieminteligentnegoczłowiekajestsamotnośćprzeznaczeniem inteligentnegointeligentnego człowiekaczłowieka jestjest samotnośćprzeznaczeniem inteligentnego człowiekainteligentnego człowieka jestczłowieka jest samotnośćprzeznaczeniem inteligentnego człowieka jestinteligentnego człowieka jest samotnośćprzeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność

Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem.Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność.Właściwy czyn jest skokiem człowieka poza samotność.Najlepszym przyjacielem człowieka jest samotność - gdy wszyscy odejdą, ona jedna zostaje.Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.