Przy­dałoby się u niektórych po­wyci­nać niebies­kie migdały.


przy­dałoby ę-u niektórych-po­wyci­nać-niebies­kie-migdały
jacek wejrochprzy­dałoby sięu niektórychpo­wyci­naćniebies­kiemigdałyprzy­dałoby się u niektórychu niektórych po­wyci­naćpo­wyci­nać niebies­kieniebies­kie migdałyprzy­dałoby się u niektórych po­wyci­naću niektórych po­wyci­nać niebies­kiepo­wyci­nać niebies­kie migdałyprzy­dałoby się u niektórych po­wyci­nać niebies­kieu niektórych po­wyci­nać niebies­kie migdałyprzy­dałoby się u niektórych po­wyci­nać niebies­kie migdały

Wielu ludziom przy­dałoby się cofnąć do dzieciństwa i poczy­tać więcej ba­jek z mądry­mi morałami... -jatoja
wielu-ludziom-przy­dałoby ę-cofnąć-do dzieciństwa-i poczy­ć-więcej-ba­jek-z mądry­mi-morałami
Pat­rząc w twe oczy-niebies­kie, lśniące z przebłys­ka­mi sza­rości, myślę i czekam.. Cze­kam na tę chwilę, mo­ment który będzie tym je­dynym (...)  -Nataliii
pat­rząc-w twe-oczy-niebies­kie-lśą-z przebłys­ka­mi-sza­roś-myślę-i czekam-cze­kam-na tę chwilę-mo­ment-który-będzie-tym
• 
 -są-­kie-dni-których-po pros­-nie wy­pada-za­pomi­nać-