Przy­jaźń - je­dyne co kocham...


przy­jaźń- ­dyne-co kocham
myslacawierszemprzy­jaźń je­dyneco kocham je­dyne co kocham

Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann
przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my