Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje....


przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
alicjaprzy­jaźńdwienies­pełnionenadziejenies­pełnione nadzieje

Słowa Miłość to dwie dusze w jed­nym ciele, przy­jaźń - to jed­na dusza w dwóch ciałach.Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność..Sa­mot­ność to nies­pełnione prag­nienie iluzji.Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę .Tak wiele jest pus­tych słów. Obiecu­jemy, Przy­sięga­my.... , a po­tem nie dot­rzy­muje­my słowa. Jeżeli tak ma być to nie składaj­my obiet­nic! Nie wy­powiadaj­my lek­ko­myślnie zbyt wiel­kich słów. Bo te nies­pełnione BOLĄ.