Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz.


przy­jaźń-jest sub­telną-roz­koszą-szlachet­nych-dusz
safonaprzy­jaźńjest sub­telnąroz­kosząszlachet­nychduszprzy­jaźń jest sub­telnąjest sub­telną roz­kosząroz­koszą szlachet­nychszlachet­nych duszprzy­jaźń jest sub­telną roz­kosząjest sub­telną roz­koszą szlachet­nychroz­koszą szlachet­nych duszprzy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nychjest sub­telną roz­koszą szlachet­nych duszprzy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz

Przy­jaźń to sub­telna roz­kosz szlachet­nych dusz. -Safona
przy­jaźń-to sub­telna-roz­kosz-szlachet­nych-dusz
Czym jest przy­jaźń...?? Związkiem dwóch dusz i samotności??  -Alicja
czym-jest przy­jaźń-związkiem-dwóch-dusz-i samotnoś 
To jest praw­dzi­wa przy­jaźń - osłaniać in­nych na­wet kosztem siebie. -Stefan Wyszyński
to jest praw­dzi­wa-przy­jaźń- osłaniać-in­nych-na­wet-kosztem-siebie
Szlachet­ne cechy is­tnieją nap­rawdę u szlachet­nych ludzi. -Hipokrates
szlachet­ne-cechy-is­tnieją-nap­rawdę-u szlachet­nych-ludzi