Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot.


przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
jerzy pilchprzy­jaźńpo­legana tymtakżeże nie dos­tar­cza sięprzy­jaciołomzby­tecznychzgryzotprzy­jaźń po­legapo­lega na tymtakże na tymże nie dos­tar­cza się przy­jaciołomprzy­jaciołom zby­tecznychzby­tecznych zgryzotprzy­jaźń po­lega na tymże nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznychprzy­jaciołom zby­tecznych zgryzotże nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot

Praw­dzi­wa przy­jaźń to dos­ko­nała har­mo­nia te­go, co ludzkie z tym, co boskie. -Cyceron
praw­dzi­wa-przy­jaźń-to ­ko­nała-har­mo­nia-te­go-co ludzkie-z tym-co boskie
Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE. -Franz Werfel
Świat-uparł-ę-przy-pojęciach-na-prawo-i-na-lewo-zapominając-przy-tym-że-istnieje-także-w-gÓrze-i-na-dole
-Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego. -karaczan19
ta­to-na czym-po­lega-praw­dzi­wa-przyjaźń-ach-syn­ku-po­lega na tym-że przy­jaciel-wy­korzys­­-ciebie-a ty jego
Dos­ko­nała przy­jaźń jest niepodziel­na, czy­li każdy od­da­je się przy­jacielo­wi tak całko­wicie, iż nic mu nie zos­ta­je na pos­tron­ne związki. -Michel Eyquem de Montaigne
dos­ko­nała-przy­jaźń-jest niepodziel­na-czy­li-każdy-od­da­ ę-przy­jacielo­wi-tak-całko­wicie-iż nic-mu nie zos­­