Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.


przy­jaźń-to strach-przed-­­nośą-a miłość-to jeszcze-większy-strach-przed-osamotnieniem
tadeusz konwickiprzy­jaźńto strachprzedsa­mot­nościąa miłośćto jeszczewiększystrachosamotnieniemprzy­jaźń to strachto strach przedprzed sa­mot­nościąa miłość to jeszczeto jeszcze większywiększy strachstrach przedprzed osamotnieniemprzy­jaźń to strach przedto strach przed sa­mot­nościąa miłość to jeszcze większyto jeszcze większy strachwiększy strach przedstrach przed osamotnieniemprzy­jaźń to strach przed sa­mot­nościąa miłość to jeszcze większy strachto jeszcze większy strach przedwiększy strach przed osamotnieniema miłość to jeszcze większy strach przedto jeszcze większy strach przed osamotnieniem

To strach przed sa­mot­nością uczy nas miłości.Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.Strach przed śmiercią musi być większy u tych ludzi, którzy boją się życia.Słowa