Przy­jaciel: człowiek, który nie sprze­daje się za darmo.


przy­jaciel-człowiek-który-nie sprze­daje ę-za darmo
gabriel laubprzy­jacielczłowiekktórynie sprze­daje sięza darmoktóry nie sprze­daje sięnie sprze­daje się za darmoktóry nie sprze­daje się za darmo

Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo.Przy­jaciel - człowiek, który szkodzi ci całkiem bezinteresownie.Przy­jaciel to człowiek, który wie wszys­tko o to­bie i wciąż cię lubi.Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu.Książka to przy­jaciel, który nig­dy nie zdradzi.Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska?