Przy­jaciel to jak­by mój sobowtór.


przy­jaciel-to jak­by-mój-sobowtór
cyceronprzy­jacielto jak­bymójsobowtórprzy­jaciel to jak­byto jak­by mójmój sobowtórprzy­jaciel to jak­by mójto jak­by mój sobowtórprzy­jaciel to jak­by mój sobowtór

Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :)  -miramija
mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska?  -Czesław Banach
twój-przy­jaciel-czy-przy­jaciel-twe­go-stanowiska 
Nie boję się za­bić, po pros­tu nie chcę, żeby mój przy­jaciel zos­tał sam. -Ewa Bagłaj
nie-boję ę-za­bić-po pros­-nie chcę-żeby-mój-przy­jaciel-zos­ł-sam
Osob­li­wa rzecz, że przy­jaciel może być fałszy­wy, a niep­rzy­jaciel nigdy. -Alojzy Żółkowski
osob­li­wa-rzecz-że przy­jaciel-może-być-fałszy­wy-a niep­rzy­jaciel-nigdy
Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa. -Chemicals
przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa