Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa.


przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
chemicalsprzy­jacielto ktośktonie trzy­macięna uwięzijak psaprzy­jaciel to ktośkto nie trzy­manie trzy­ma cięcię na uwięzina uwięzi jak psakto nie trzy­ma cięnie trzy­ma cię na uwięzicię na uwięzi jak psakto nie trzy­ma cię na uwięzinie trzy­ma cię na uwięzi jak psakto nie trzy­ma cię na uwięzi jak psa

Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :) Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć.Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje.Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał...Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska?