Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa.


przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
chemicalsprzy­jacielto ktośktonie trzy­macięna uwięzijak psaprzy­jaciel to ktośkto nie trzy­manie trzy­ma cięcię na uwięzina uwięzi jak psakto nie trzy­ma cięnie trzy­ma cię na uwięzicię na uwięzi jak psakto nie trzy­ma cię na uwięzinie trzy­ma cię na uwięzi jak psakto nie trzy­ma cię na uwięzi jak psa

Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa. -Martha Scott
nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
Mok­ry zim­ny nos Bez­gra­niczne oddanie Mój przy­jaciel pies Z okaz­ji Dnia Psa :)  -miramija
mok­ry-zim­ny-nos-bez­gra­niczne-oddanie-mój-przy­jaciel-pies-z-okaz­ji-dnia-psa- 
Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson
przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść
Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje. -Nicole
przy­jaciel-to oso­ba-która-wie-jak zacho­wujesz ę-gdy-jes­teś-sam-i cie-­kim-akceptuje
Twój przy­jaciel, czy przy­jaciel twe­go stanowiska?  -Czesław Banach
twój-przy­jaciel-czy-przy­jaciel-twe­go-stanowiska